TỐI ƯU HÓA VẬN HÀNH BÁN LẺ BẰNG TỰ ĐỘNG HÓA QUY TRÌNH

POWER AUTOMATE

Chiến lược tự động hoá quy trình phù hợp thực tiễn ngành Bán lẻ tại Việt Nam

Giải pháp theo dõi tình trạng đơn hàng, xử lý hoá đơn, thanh toán và thu thập hoá đơn.

Bức tranh tự động hóa Doanh nghiệp Bán lẻ

Chơi Video

Quy Trình Triển Khai

Triển khai nhanh gọn, Chọn các quy trình ưu tiên

Sử lý dữ liệu hóa đơn chứng từ

Phòng Tài chính - Kế toán

Bài toán:
Xử lý công việc nhập dữ liệu, kiểm tra tính hợp lệ hóa đơn tài chính, xuất dữ liệu sang phần mềm kế toán
• 200.000+ hóa đơn/ tháng
Kết quả:
• Tự động hóa 100%
• Bot hoạt động độc lập, không cần giám sát liên tục
• Tự động thông báo khi có sai sót

Quản lý thông tin nguồn cung trên các kênh phân phối trực tuyến

Bộ phận Quản lý nguồn cung

Bài toán:
• Tổng hợp số liệu hàng hóa tại các kênh phân phối, đảm bảo sẵn sàng nguồn cung theo nhu cầu thay vì lãng phí đầu tư hàng tích trữ
• Tổng hợp thông tin các sản phẩm tương đồng tại các kênh phân phối trực tuyến để nghiên cứu, áp dụng thay đổi chính sách giá
• Xử lý 20.000+ thông tin/ ngày
Kết quả:
• Giảm 1/3 công sức
• Độ chính xác 100%

Thu thập thông tin phản hồi từ khách hàng

Bộ phận Chăm sóc khách hàng

Bài toán:
Tiếp nhận, chuyển thông tin phản hồi từ khách hàng sang các bộ phận liên quan, lưu trữ thông tin
• 20.000+ phản hồi/tháng
• Thời gian xử lý: 1 phút/phản hồi
Kết quả:
• Thời gian xử lý còn 10 giây/phản hồi
• Độ chính xác 100%

Giải quyết hồ sơ thủ tục dịch vụ nhân sự

Bộ phận Hành chính - Nhân sự

Bài toán:
Xử lý thủ tục tuyển dụng, nhân sự mới vào hoặc nghỉ việc. Giải quyết dịch vụ nhân sự
• 1.000+ thủ tục/tháng

Kết quả:
• Tự động hóa 80% quy trình thủ tục
• Tiết kiệm thời gian 3'/ thủ tục

Tổng hợp báo cáo dữ liệu kinh doanh và khách hàng

Bộ phận Kinh doanh

Bài toán:
Tổng hợp dữ liệu bán hàng từ các chi nhánh, kênh phân phối, nhân viên kinh doanh và theo dõi báo cáo tập trung
• Thời gian xử lý 80 phút/ngày

Kết quả:
• Tự động hoá 80% quy trình nhập, xuất, đồng bộ dữ liệu báo cáo
• Thời gian xử lý còn 10 phút / ngày

RPA VIET - POWER AUTOMATE

Tự động hóa trở thành xu hướng tất yếu của ngành Bán lẻ

Vận hành hiệu quả
∙ Tiết kiệm chi phí tới 60%
∙ Tiết kiệm thời gian tới 80%
∙ Tránh 100% sai sót do xử lý thủ công

Triển khai nhanh – Hoàn vốn nhanh
∙ Hoàn thành tới 50 quy trình chỉ từ 3 tháng
∙ Hoàn vốn chỉ sau 6 tháng

Dễ áp dụng
∙ Không thay đổi cấu trúc hạ tầng của hệ thống vận hành hiện tại

Dễ mở rộng quy mô
∙ Bot hoạt động 24/7 thay hàng chục nhân sự
∙ Chuyển nhân sự sang tối ưu và mở rộng kinh doanh